You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
ündem elektrik satış serbest tüketici ündem elektrik satış  avantaj ündem elektrik satış  evrak ündem elektrik satış fatura örneği ündem elektrik satış  ana sayfa ündem mail
ündem elektrik satış  mevzuat ündem elektrik satış  katalog

ÜNDEM ELEKTRİK A.Ş.

SERBEST TÜKETİCİ NEDİR?

EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir.

Elektrikte serbest piyasaya geçiş 2006 yılında uygulamaya konulmuştur. Serbest tüketici olan aboneler bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketine bağlı olmaksızın istediği üreticiden elektrik alabiliyor.

Serbest tüketiciler bulundukları il dağıtım bölgesine sadece iletim ve dağıtım payı ödüyor. Sistemin arıza ve benzeri sorunları ise yine dağıtım şirketi tarafından karşılanıyor. İlk olarak 9 milyon kWh ile başlayan limit 2010 yılında 100 bine düşürülmüştü. EPDK 2011 yılında aldığı son kararla limiti 30 bin kWh olarak belirledi.

KİMLER SERBEST TÜKETİCİ OLABİLİR ?

Serbest tüketici olmak için aşağıdaki özellikleri taşımak gerekiyor. Diğer sayfadaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir