You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
ündem elektrik satış serbest tüketici ündem elektrik satış  avantaj ündem elektrik satış  evrak ündem elektrik satış fatura örneği ündem elektrik satış  ana sayfa ündem mail
ündem elektrik satış  mevzuat ündem elektrik satış  katalog

ÜNDEM ELEKTRİK A.Ş.

İSTENİLEN EVRAKLAR

Aşağıdaki belgelerin tarafımıza iletilmesi ile birlikte elektrik alımının başlaması konusunda TEİAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ilgili birime tarafımızdan başvuru yapılacaktır. Tüm imzaların, imza sirkülerinde imzası bulunan şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Sözleşme dışındaki tüm belgeler tarafımızdan TEİAŞ’a gönderileceği için eksiksiz ve doğru olarak hazırlanıp onaylanmış olmaları önem arz etmektedir.

ENERJİ TEDARİĞİNİN BAŞLAMASI İÇİN GEREKENLER LİSTESİ :

1. Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
2. IA.02 Serbest Tüketicilere Satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu’nun (IA.02.xls) doldurulması
3. Vergi Levhası fotokobisi
4. İmza Sürküleri fotokobisi