You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
ündem elektrik satış serbest tüketici ündem elektrik satış  avantaj ündem elektrik satış  evrak ündem elektrik satış fatura örneği ündem elektrik satış  ana sayfa ündem mail
ündem elektrik satış  mevzuat ündem elektrik satış  katalog

ÜNDEM ELEKTRİK A.Ş.

Şubat 2019
İlgili dönemde tüketicilerden gelen şikayet bulunmamaktadır.

3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.Elektrik enerjisi piyasasında Serbest Tüketici konumundaki ticarethaneler ve sanayi kuruluşları tedarikçisini serbest olarak seçebilmektedir.Serbest Tüketici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir. Serbest tüketici limiti, Her yılın 31 Ocak tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan elektrik enerjisi miktarını ifade eder.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ilk olarak 9 milyon kilovat saat ile başlayan Serbest Tüketici limiti, 2009 yılında 480 bin kilovat saate, 2010 yılında 100 bin kilovat saate ve 2011 yılında da 30 bin kilovat saate düşürülmüştür. Netice itibariyle aylık 2.500 kilovat saat (yaklaşık 500,00 TL yasal kesinti ve KDV hariç) tüketen bütün tüketiciler elektriği istediği şirketten alabilmektedir.